Jak používat obrázkové karty - flashcards?

Líbí se Vám naše obrázky, ale nejste si jistí, jak s nimi pracovat? Nebo s flashcards pracujete běžně, ale stále používáte ty stejné aktivity? Pak právě pro Vás zde máme pár tipů, jak lze obrázkové karty ve výuce využívat.

 

RYCHLE

Držíme kartu tak, aby děti neviděly obrázek. Na okamžik obrázek ukážeme a hned ho zase schováme. Kartu držíme buď před sebou a otáčíme ji, nebo ji máme za zády a zvedáme nad hlavu, před sebe.

POMALU

Kartu držíme směrem k dětem, ale něčím ji zakryjeme (čtvrtkou, knížkou, jinou kartou). Pomalu ji pak vysunujeme do té doby, než děti uvidí a pojmenují obrázek na kartě.

CO CHYBÍ?

Karty rozložíme na koberci nebo připevníme na tabuli. Nejdříve si jednotlivé obrázky pojmenujeme a pak požádáme děti, aby si zakryly/zavřely oči. Jednu kartu schováme/sundáme. Děti hádají, která karta chybí.

O JEDNU MÉNĚ

Karty vyskládáme na koberci nebo tabuli do řady. V rytmu pojmenováváme a ukazujeme na jednotlivé obrázky, alespoň 3x za sebou. Před dalším opakováním pak jednu kartu odstraníme. Pokračujeme v přeříkávání názvů obrázků v nastoleném rytmu. Takto pokračujeme do té doby, než odstraníme všechny karty a ukazujeme na prázdná místa, kde dřív byly karty.

ODEZÍRÁNÍ ZE RTŮ

Karty rozložíme na koberci nebo připevníme na tabuli. Nezvučně, s výraznou mimikou "vyslovíme" nějaké slovo a necháme děti hádat. Když slovo uhodnou, zopakujeme ho nahlas a ukážeme na správný obrázek.

UDĚLEJTE...

Předem rozdělíme děti do menších skupinek. Každá skupina bude pojmenovaná podle nějakého obrázku z tématu, které je zrovna probíráno. Pak vydáváme pokyny a úkoly, které má celá skupinka udělat. "Jump five times...dogs." Důležité je, vyslovit jméno skupinky až na konec, aby instrukce poslouchaly všechny děti.

RUCE NA HLAVU

Rozdělíme třídu na dvě skupiny. Jedna skupina reaguje na první polovinu slovíček/karet, druhá skupina na druhou. Učitel začíná pomalu vyslovovat slovíčka a při tom ukazuje na příslušné karty. Když děti slyší (vidí) slovíčko ze svého okruhu slov, reagují na něj tak, že si položí ruce na hlavu (čáhnou si na nis, dřepnou si, vyskočí...). Učitel postupně říká a ukazuje slova rychleji, takže i děti musí reagovat rychleji.

POTICHU, NAHLAS, VYSOKO, HLUBOKO

Děti sedí spolu s učitelem v kruhu na koberci. Učitel ukazuje jednotlivé karty a zřetelně vyslovuje jejich název, děti po něm opakují. Pak učitel řekne slovíčko ještě jednou, tentokrát třeba potichu. Posílá kartu žákovi po své pravici a ten stejným způsobem slovíčko vyslovuje a poté posílá kartu dál. S každou novou kartou by měl učitel použít jiný způsob vyslovování - potichu, nahlas, vysokým hlasem, hlubokým hlasem, zpěvně, operně atd.

ŘETĚZENÍ

Vhodné pro procvičování otázek a odpovědí. Učitel položí otázku (v jednom řetězu stále jednu a tu samou), předá kartu žákovi a ten odpoví. Např. "Do you like cats? What colour is this cat?" atd. Když je karta asi o tři žáky dál, učitel posílá další kartu s otázkou. Ideální je, když v kruhu putuje 4 - 5 karet.

KIMOVA HRA

Na koberec nebo tabuli vyskládáme karty. Dětem dáme dostatek času na zapamatování si co největšího počtu karet. Potom karty sundáme z tabule nebo zakryjeme. Děti nám pak přeříkávají slova, která si zapamatovaly. Starší děti mohou slova psát.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Rozumím